Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

 

 

e-mail e-mail

biuro@e-ares.com

 

 

Regulamin

REGULAMIN

 1. Złożenie zamówienia w Hurtowni e-ares.com oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 1. E-ares.com jest hurtownią (zwaną dalej: Hurtownia) i obsługuje podmioty gospodarcze. Właścicielem hurtowni e-ares.com jest firma Ares Karol Kałuski ul. 3-go Maja 5/10305-870 Błonie NIP: 1181748517, VAT UE: PL1181748517 REGON: 140267743. Składający zamówienie (zwany dalej Zamawiającym) oświadcza, że dokonuje tej czynności w imieniu i na rzecz podmiotu gospodarczego. Sprzedaż w hurtowni e-ares.com nie podlega regulacjom prawa konsumenckiego.

 2. Składający zamówienie zobowiązany jest podać dane do faktury (w tym nazwę przedsiębiorstwa i poprawny numer NIP) oraz do wysyłki. Faktura będzie sporządzona na podstawie danych podanych przez klienta.

 3. Wszystkie ceny podawane w naszym sklepie są cenami hurtowymi netto (nie zawierają podatku VAT).
 1. Hurtownia e-ares.com zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian cen produktów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Posiada on również prawo do usuwania i dodawania towarów do oferty, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian akcji promocyjnych w dowolnym momencie.

 2. Towar oferowany w naszym sklepie jest nowy, pochodzi on z legalnych źródeł i jest wolny od wad.

 3. Składając zamówienie jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na umieszczenie danych osobowych w naszej bazie. Dane będą wykorzystane do realizacji zamówienia oraz celów marketingowych.

 4. Hurtownia e-ares.com nie odpowiada za błędy będące wynikiem awarii systemu. Hurtownia nie odpowiada za nieprawidłowe dane podane przez Zamawiającego w toku składania zamówienia. W szczególności błędnie naliczone koszty wysyłki, stawka VAT ani cena towaru nie mogą być uznane za ostateczne i podlegają korekcie.

 5. Hurtownia zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości lub części zamówienia. Jeżeli zamawiany produkt jest niedostępny w momencie kompletowania zamówienia, hurtownia dostarcza Zamawiającemu dostępne produkty spośród zamówionych.

 6. Zamówienie towaru następuje po naciśnięciu przycisku "ZAMAWIAM" na stronie Hurtowni i wcześniejszym podaniu wszystkich niezbędnych danych.

 7. Zwrotów towaru nie przyjmujemy.

 8. Maksymalny czas realizacji zamówienia podany jest na stronie produktu.

 9. Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy pomiędzy przedsiębiorcami i powoduje obowiązek zapłaty.

 10. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie (gwarancje produktów nie obejmują uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem z zewnątrz).

 11. Dołożyliśmy wszelkich starań aby opisy i zdjęcia produktów w naszym sklepie były dokładne, nie odpowiadamy jednak za zmiany oraz błędy w opisach.

 12. Faktura VAT jest wysyłana drogą elektroniczną. Jeżeli klient życzy sobie otrzymać Fakturę VAT razem z przesyłką powinien umieścić taką informację w uwagach do zamówienia.

 13. Wszelkie materiały udostępniane na stronach serwisu, a w szczególności: tekst, zdjęcia grafika, oprogramowanie chronione są prawem autorskim oraz majątkowym.

 14. Zdjęcia otrzymane przez klienta mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów sprzedaży towaru zakupionego w Hurtowni e-ares.com.
 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zamawiania, które umieszczono na stronie e-ares.com.
 1. Hurtownia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 2. Hurtownia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej www.e-ares.com.

 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 1. Zakupy w hurtowni e-ares.com nie są sprzedażą konsumencką i nie dotyczą osób fizycznych. Zakupu dokonuje tylko przedsiębiorca. W związku z tym zamówień hurtowych nie można zwracać. Wymianie podlegają jedynie produkty uszkodzone, o których nabywca powinien poinformować w ciągu 7dni od odebraniu przesyłki.

 

 

Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych  zgodnie z obowiązkiem informacyjnym na podstawie artykułu 13 RODO 

Od dnia 25 maja 2018r., zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez firmę ARES Karol Kałuski Waszych danych osobowych, danych firmy oraz przysługujących Wam w związku z tym prawach. Zależy nam, abyście mieli kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z usług i kontynuowania współpracy handlowej. Dlatego proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Informacja o ochronie danych osobowych:

ARES Karol Kałuski mająca siedzibę w Błoniu 05-870 przy ul. 3 maja 5/103, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas nawiązania współpracy handlowej oraz rejestracji w hurtowni internetowej www.e-ares.com.

 • Imię(imiona) i nazwisko, adres email, adres korespondencyjny, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, numer konta bankowego
 • W przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego

Dane osobowe otrzymane zostały w trakcie zakładania konta na naszych stronach, a także przekazane w trakcie składania zamówień w związku z zapewnieniem ciągłości realizacji transakcji.

Gromadzimy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, jak również wywiązania się z warunków współpracy handlowej
 • Realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dla celów archiwizacyjnych
 • Ochrony praw zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacji i procesów sądowych
 • Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji lub zwrotów zakupionych towarów
 • Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora
 • Prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów
 • podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed zawarciem umowy (Twoje dane osobowe są nam potrzebne do realizacji Twojego zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia oraz zarezerwowania lub wysłania do Ciebie wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie)
 • założenia i prowadzenia konta klienta w sklepie www.e-ares.com

Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Hurtowni Internetowej

W celu realizacji umów sprzedaży i świadczenia usług, dane osobowe udostępniane są podmiotom, z którymi współpracujemy:

 • operatorzy systemów informatycznych,
 • operatorzy systemów płatności,
 • firmy logistyczne,
 • firmy kurierskie i poczta polska,
 • operatorzy płatności
 • firmy księgowe
 • firmy windykacyjne

Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z ARES Karol Kałuski umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ARES Karol Kałuski.

Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielających świadczeń w przypadku gdy jest to niezbędne do realizacji celów wymienionych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania zawartej umowy (w tym od złożenia zamówienia,  aż do zakończenia jego realizacji – dostarczenie produktu), a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy; ,

Dane osobowe przechowujemy dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym ARES Karol Kałuski zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli przez organy publiczne.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Ponadto macie Państwo prawo do:

 • Żądania dostępu do danych osobowych
 • Sprostowania danych osobowych
 • Usunięcia danych osobowych
 • Ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem.

 

 

 

Pliki cookie

 • Podczas odwiedzin przez Użytkownika serwisu www.e-ares.com, system serwisu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki.
 • Serwer serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona.
 • Użytkownik może zabronić odbierania plików cookie, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookie, serwis e-ares.com nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji.
 • W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies, Użytkownik może dokonać zmian ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
 • Serwis e-ares.com informuje, że niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku Serwis może przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 • Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
  a) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  b) Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl
  c) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  d) Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
  e) Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
 • W ramach serwisu e-ares.com wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) Pliki cookies przechowujące identyfikator sesji (niezbędny do przechowania informacji o logowaniu, uzupełnianiu formularza);
  b) Count – pliki cookie odpowiadające za rejestrację ilości odwiedzin na stronie;
  c) Cookie Google Analytics;
  d) Cookie dotyczące ustawień okna przeglądarki;
  e) Cookie używane do zmiany wyglądu witryny na wysoki kontrast.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl